Gravmonumenter

Våre gravmonumenter blir produsert oppe på Pæskatun. Vi leverer et stort utvalg i i Altaskifer og den kan leveres med naturlige former eller sagde kanter, polert framside eller natur.

Altaskiferen med sin unike naturlige overflate egner seg svært godt til å gravmonument. Samtidig bevarer man den vakre strukturen i skiferen. Polerer man skiferen kan man velge lys eller mørk overflate. Velger man mørk overflate kan vi gravere flotte motiver og også ditt eget motiv på gravsteinen.

Vi leverer også Masi Kvartsitt som hugde og sagde modeller. Øvrige steinsorter har vi inngått et samarbeid med Silseth Sten på Eide. Silseth Sten er en veldrevet familiebedrift i gjennom flere generasjoner og vi er veldig glad for samarbeidet med dem.

Vi monterer monumentet for deg i Finnmark og Troms. Vi er også behjelpelig med montering i resten av landet.

Altaskifer

Masi kvartsitt

Sort granitt

Grå granitt

Hvit granitt

Blå orion

Hallandia gneis

Koloritt marmor

Egne steiner

Blomsterbed