Modell nr. 58. Sort granitt

 
 
Sort granitt. Enkel 60 x 75 cm. Dobbel 70 x 85 cm.