Om oss

Alta Skiferprodukter AS
Alta Skiferprodukter AS ble stiftet i 1993.

Peska er et av skifer fjellene i Alta. Oppe i skiferbruddet ligger Pæskatun og Alta Skiferprodukter AS. Etter noen år med tradisjonell skiferdrift startet vi i 1993 med å videreforedle den verdenskjente altaskiferen til flere produkter. Vår lange erfaring med skifer er grunnlaget for utviklingen av produktene våre. Vi har også utviklet egne metoder og verktøy til produksjonen.

Altaskiferen er ca. 700 millioner år fra senprekambrisk tid og regnes som verdens beste kvalitets skifer som følge av sitt høye innhold av kvarts og feltspat. Med fin struktur, rette overflater og slitestyrke gjør Altaskiferen unik som naturstein. Ut fra disse forutsetninger lager vi produktene våre, og da kreves det verktøy og kunnskap som holder mål.

 

Vi produserer en rekke produkter, blant annet:

Gravmonumenter

Klokker

‣ Gaveartikler

‣ Dørskilt

‣ Bautaer